SALA DOŚWIADCZEŃ ŚWIATA

 

Korzyści które daje niezwykła sala Akademii Dziecięcej

 •     sala stanowi urozmaiconą, ciekawą formę spędzania wolnego czasu
 •     wprowadza uczestników w stan relaksacji i odpoczynku
 •     zwiększa aktywność i motywację do poznawania
 •     zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
 •     wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 •     zwiększa ofertę poznawania nowych bodźców
 •     zwiększa wrażliwość
 •     zwiększa bazę doświadczeń
 •     rozwija zainteresowania, oraz procesy poznawcze
 •     poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni
 •     motywuje do podejmowania aktywności
 •     nabieranie świadomości istnienia

Z sali doświadczeń świata korzystać mogą wszyscy już od narodzin.

Szczególnie korzystne działanie ma sala dla osób o specjalnych potrzebach tzn.:

– jeśli Twoje dziecko z powodu choroby i ograniczonych możliwości w poruszaniu się nie może tak jak rówieśnicy bawić się
– nigdy nie było w kinie, na placu zabaw ani w wesołym miasteczku
– ma zaburzenia widzenia lub widzi jedynie duże kontrasty
– boi się hałasu, obcych dźwięków i ruchu
– ma nadwrażliwość węchową lub jest w stanie wyczuć jedynie wyraźny intensywny zapach.
to miejsce jest dla niego!

W szczególności SENSORY ROOM przeznaczony jest dla osób:

 • upośledzeniem umysłowym,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • chorobą psychiczną,
 • zaburzeniami mowy na tle nerwicowym

TAJEMNICZY ŚWIAT CZEKA NA CIEBIE